JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7108-13

Lantmäteriförrättning har vid mark-och miljödomstolen återförvisats i fråga om anläggnings-, tillträdes- och ersättningsbeslut. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt beslutet även vad avser frågan om fördelning av förrättningskostnader och visat förrättningen åter även i den delen.

Tillhörande dokument