JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7140-12

Fordran avseende återbetalning av avgift enligt 48 a § anläggningslagen. Mark- och miljödomstolen hade funnit att fordran var preskriberad och därför avslagit talan. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning eftersom det i Mark- och miljööverdomstolen visats att det skett ett preskriptionsavbrott.

Tillhörande dokument