JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7931-12

Sedan målet överklagades har parterna träffat en överenskommelse om fastighetsregleringens utformning m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte funnits några hinder mot att förordna i enlighet med överenskommelsen.

Tillhörande dokument