JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8675-12

Förutsättningar för inrättande av gemensamhetsanläggning för väg har ansetts föreligga och målet har återförvisats till lantmäteriet.

Tillhörande dokument