JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9394-12

Klander mot stämmobeslut; Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att samfällighetsföreningen inte haft lagtligt stöd för att ändra delägarnas andelstal jämfört med vad som angetts i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Föreningsstämmans beslut om ändrade andelstal skulle därför upphävas.

Tillhörande dokument