JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9445-12

I fråga om rättegångskostnader i ledningsrättsmål har en sakägare bedömts ha rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen i ett fall där Lantmäteriets beslut hade undanröjts och förrättningen visats åter för förnyad handläggning

Tillhörande dokument