JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9939-12

Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa klaganden har upphävts och målet återförvisats dit då han ansetts ha haft rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om fördelning av förrättningskostnad.

Tillhörande dokument