JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10187-12

Tillstånd till uppförande och drift av en biogasanläggning har nekats eftersom anläggningen inte bedömts uppfylla miljöbalkens krav på lokalisering.

Tillhörande dokument