JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10479-12

I ett mål om slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider har Mark- och miljööverdomstolen funnit att utsläppskraven ska uppfyllas i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26.

Tillhörande dokument