JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10607-12

Av mark- och miljödomstolen föreskrivet villkor som inte varit uppe till diskussion med parterna har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. I samband därmed har fiskeavgiften höjts.

Tillhörande dokument