JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10758-12

Mark- och miljödomstolens dom har upphävts såvitt gäller frågan om strandskyddsdispens för en flytbrygga och målet återförvisats dit på den grunden att ny bevisning åberopats.

Tillhörande dokument