JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11424-12

Förutsättningar att ålägga Trafikverket att vidta åtgärder för att minska buller från Hagalunds bangård i Solna kommun har ansetts föreligga.

Tillhörande dokument