JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1278-12

Ansökan om tillstånd till torvtäkt har avslagits enligt stoppregeln i 9 kap. 6 g § miljöbalken.

Tillhörande dokument