JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2079-13

Enskilda sakägare har inte ansetts ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd).

Tillhörande dokument