JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2275-13

Omlokalisering av wc-tank till annan plats på fastigheten har ansetts vara att jämställa med inrättande av ny avloppsanordning och därmed tillståndspliktig. Då tillstånd inte sökts har förutsättning funnits för uttag av miljösanktionsavgift.

Tillhörande dokument