JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2747-13

Ett föreläggande att åtgärda brister i ventilation m.m. har i en punkt konstaterats ha ett otydligt innehåll. Ett upphävande av enbart den punkten skulle innebära en skärpning av föreläggandet. Hela föreläggandet har upphävts.

Tillhörande dokument