JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2753-13

Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp från förbränningsanläggningar har inte ansetts tillämpliga i fråga om tre hetvattenpannor eftersom föreskrifterna i aktuell del inte ansetts ha stöd i EU-direktivet om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (LCP-direktivet).

Tillhörande dokument