JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3104-12

Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga   länsstyrelsens beslut efter överprövning av strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och målet återförvisats dit.


 

Tillhörande dokument