JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3217-12

En tidigare verksamhetsutövare och fortfarande ägare av aktuell fastighet förelades riva samtliga byggnader och anläggningar som byggts för sedan länge nedlagd täktverksamhet. Verksamhetsutövaren anförde att en av byggnaderna som utförts i betong är kostsam att riva och påverkar landskapet och allmänheten i ringa utsträckning skulle undantas. MÖD ansåg liksom underinstanserna att hela anläggningen som avsåg tidigare verksamheten ska avlägsnas.

Tillhörande dokument