JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3265-13

Länsstyrelsen har förbjudit ett bolag att använda aska från ett pappersbruk ovanför tätskiktet i sluttäckningen av en tipp. Sedan bolaget i Mark- och miljööverdomstolen inte längre motsatt sig förbudet har Mark- och miljööverdomstolen fastställt länsstyrelsens beslut.

Tillhörande dokument