JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3695-13

MÖD har ändrat underinstansens tillståndsdom endast beträffande ändrad verksamhet genom installation av filter för rening av kylargaser samt villkor för utsläpp av stoft efter sådant filter.

Tillhörande dokument