JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4030-09

Länsstyrelsens föreläggande att utjämna vall och vallfåra har förfallit sedan fastighetsägare beviljats dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning. Se även mål nr M 4026-09 och nr M 4029-09.

 

Tillhörande dokument