JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4030-13

Vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken har nyttan av ett bullerplank inte ansetts stå i rimlig proportion till kostnaden.

Tillhörande dokument