JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4091-13

Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har inte bedömts föreligga för nybyggnad av komplementbyggnad utanför etablerad tomtplats.

Tillhörande dokument