JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4093-13

I likhet med underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen ansett att konkursboet har bedrivut gruvverksamhet och därmed är att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken.

 

Tillhörande dokument