JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4608-13

Sedan Statens Va-nämnd fastställt att en kommun i egenskap av huvudman för allmän va-anläggning har att tillgodose behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp har, efter överklagande av kommunen, berörda motparter medgivit kommunens talan. Hovrätten har därför upphävt Statens Va-nämnds beslut i överklagade delar. 

Tillhörande dokument