JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4695-13

Fråga om vid vilken tidpunkt som föreläggande om borttagande av brygga ska fullgöras då en part först efter att bryggan uppförts lämnat in en ansökan om tillstånd för verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och i bedömningen av vid vilken tidpunkt bryggan ska vara borttagen inte tagit hänsyn till den pågående tillståndsprövningen.  

Tillhörande dokument