JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 473-13

I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft har ett villkor som innebar preciserade krav på placering av vindkraftverken inte ansetts miljömässigt motiverat.

Tillhörande dokument