JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4955-13

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt det av kommunen förelagda vitet.

Tillhörande dokument