JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 516-13

I ett mål om tillstånd till vattenverksamhet har ett villkor för dämningsgräns under viss del av året inte ansetts motiverat. Även fråga om tid för anmälan om oförutsedd skada.

Tillhörande dokument