JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5622-13

Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning för BDT-vatten uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan anläggning. Nämnden har därför att fog för att förbjuda anläggningen.

 

Tillhörande dokument