JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 632-13

Fråga om äldre vattenkraftverk, genom en år 1889 meddelad dom, haft sådant tillstånd att det inte behövt lagligförklaras i samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverket.

Tillhörande dokument