JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: M 6561-12

För enskild avloppsanläggning som blivit onyttig därför att allmän va-anläggning har inrättats samma år som den enskilda anläggningen byggts har huvudmannen för den allmänna va-anläggningen inte behövt betala ersättning.

Tillhörande dokument