JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6740-12

Fråga om utformning av villkor för buller från skilda vindkraftsparker med delvis samma påverkansområde. Även fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 16 kap. 11 § miljöbalken om samordnad prövning.

Tillhörande dokument