JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7545-12

Efter att Kemikalieinspektionen har dragit tillbaka sitt ersättningskrav avseende analyskostnader har överklagandet bifallits och mark- och miljödomstolens dom undanröjts.

Tillhörande dokument