JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7772-12

Ett beslut om plats för avhämtning av avfall hade formulerats så att fastighetens avfallsbehållare skulle placeras på lämpligt sätt i samråd med rehållningsverket. Mark- och miljööverdomstolen fann att kommunen inte kunde befria sig från sin rehållningsskyldighet genom att på det sättet låta bli att anvisa en plats för hämtning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjdes därför beslutet.

Tillhörande dokument