JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7925-12

Dispens från den kommunala hämtningen av hushållsavfall har inte beviljats för ett livsmedelsproducerande företag.

Tillhörande dokument