JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8000-12

Mark- och miljödomstolen har inte godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och avslagit en ansökan om bergtäkt. Fråga om tillstånd till bergtäkt kunde meddelas i Mark- och miljööverdomstolen efter gjorda kompletteringar.

Tillhörande dokument