JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8040-12

Dispens från strandsskyddsbestämmelserna (i dess äldre lydelse) har inte ansetts krävas för åtgärder inom fastigheten. Åtgärder utanför fastigheten har däremot ansetts dispenspliktiga. Målet har återförvisats till nämnden för prövning i den delen.

Tillhörande dokument