JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8236-12

Ett vindkraftbolag har genom ingiven sakkunnigutredning visat sig ha tekniska och faktiska möjligheter att innehålla det i praxis uppställda gränsvärdet 40 db(A) vid närmaste bostäder. Någon ytterligare marginal har ej ansetts kunna krävas för tillåtlighet av ansökt nyetablering.

Tillhörande dokument