JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8285-12

Förutsättningar att förelägga om återställande av vissa olovligen utförda åtgärder inom strandskyddat område har bedömts föreligga.

Tillhörande dokument