JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: M 8451-12

En fastighetsägare yrkade i Va-nämnden att det kommunala va-bolaget skulle bekosta den pumpstation som fastighetsägaren varit tvungen att anlägga på sin fastighet för att ha möjlighet att använda den allmänna va-anläggningen. Va-nämnden lämnade talan utan bifall. Sedan fastighetsägaren överklagat nämndens beslut  fastställde hovrätten Va-nämndens beslut.

Tillhörande dokument