JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: M 9818-12

Fråga om kommunen har haft särskilda skäl att inte placera en förbindelsepunkt för vatten och avlopp intill en fastighets omedelbara närhet. Hovrätten instämmer i Va-nämndens bedömning att det inte fanns skäl att frångå huvudregeln om förbindelsepunkts läge.

Tillhörande dokument