JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1013-13

Av kommunen beviljat bygglov för småhus i äldre fiskeläge på Västkusten ansågs inte stå i strid med kravet i områdets detaljplan att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Även fråga om bebyggelse till viss del placerad på s.k. prickad mark med bebyggelseförbud som ansågs vara en mindre avvikelse från detaljplanen.

Tillhörande dokument