JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10223-12

Ansökan om bygglov har avslagits p.g.a. väsentlig olägenhet enligt 3 kap 2 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) för grannar.

Tillhörande dokument