JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 105-13

Fråga om tillämpning av 8 kap. 4 § andra st. äldre plan- och bygglagen (1987:10) när komplementbyggnad placeras nära gräns mot gata.

Tillhörande dokument