JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10617-12

Ansökan om utdömande av vite har avslagits därför att vitesföreläggandet på grund av bristfällig delgivning inte hade vunnit laga kraft.

Tillhörande dokument