JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10625-12

I mål om en detaljplan har bl.a. frågan om förekomsten av vattensalamander aktualiserats. Något hinder mot detaljplanen har dock inte ansetts föreligga.

Tillhörande dokument