JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11281-12

Fråga om vad som ska ses som betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap 9 § PBL.

 

Tillhörande dokument