JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11461-12

Prövning av förhandsbesked för ny bebyggelse. Planbestämmelsen Q har tolkats på det sättet att byggnationen inte kan anses förenlig med gällande detaljplan.   

Tillhörande dokument